Personal Coaching

individuele coaching

Referenties

Personal Coaching en persoonlijke effectiviteit

Personal coaching is gericht op het optimaliseren van het professioneel functioneren van een persoon. Aan de hand van een drijfverenanalyse (Profile Dynamics) en karakterprofiel test (iScreen) wordt de persoonlijke typering en ontwikkelwens/ noodzaak van de persoon in kaart gebracht. De coaching richt zich met name op gedrag en communicatie, waar nodig worden ook de onderliggende normen, overtuigingen en motieven aan het licht gebracht. Bureau Stimulus onderscheidt zich in haar aanpak doordat wij een sterke stimulans geven om mensen een verbinding te laten maken met hun eigen IQ en EQ . Belangrijk hierin is dat de persoon bij zijn eigen authentieke kracht komt om vandaar uit in zijn ontwikkelproces door te gaan.
Het traject bestaat uit een intake gesprek met de opdrachtgever en de coach-klant en 5 coaching sessies. In overleg wordt vastgesteld of de coaching op de werkplek dan wel ergens anders dient plaats te vinden.

Personal Coaching en loopbaan

De te coachen persoon wil zich oriënteren op mogelijke vervolgstappen in zijn/haar carrière. Hierbij gaat het om vragen als: Wat heb ik in het verleden voor werkzaamheden gedaan?; Wat doe ik nu en bij welke organisatie(s) wil ik graag op termijn willen werken?; Wat is de meest eigentijdse en inspirerende weg om daar te komen?; "Zijn dromen bedrog of kan ik mijn droom in vervulling doen gaan? Gedurende het traject ontdekt de persoon zijn/haar eigen kompas, leert om uit oude denk-en werkpatronen te stappen en maakt zijn/haar eigen nieuwe "routekaarten".
Het traject bestaat uit een intake gesprek, indien wenselijk een assesment 5 coaching sessies.

Personal Coaching en leiderschapsontwikkeling

Een goede leider en manager is een persoon die inspirerend en empathisch leiding geeft en gericht is op het behalen van de doelstellingen van zijn organisatie, het team en het individu. Bureau Stimulus heeft de visie dat de persoon zichzelf goed moeten kennen om van daaruit op authentieke wijze anderen te kunnen leiden en inspireren.
De dynamiek van de tijd, de organisatie, het team en het individu vereist kunde, veerkracht en aansluiting om met elkaar elke keer weer de goede koers te varen. De vraagt staat centraal hoe worden deze veranderprocessen zo optimaal mogelijk?
Vragen die aan de orde komen zijn: wat is uw visie op leiderschap, wat is de visie van leiderschap binnen uw organisatie, en hoe werkt systhemisch gezien het krachtenveld van diverse personen, hoe typeert u de cultuur van uw bedrijf en hoe gaat uw het debat met een vergrote kans op succes aan?
Het traject bestaat uit een intake gesprek , eventueel een zelfanalyse test m.b.v. MBTI, en 5 coach sessies.

Personal Coaching en autisme en gedragsproblematiek (in school en op het werk)

In de schoolcarrière en werksituaties lopen mensen met een vorm van autisme, en mensen met een ontwikkelstoornis zoals ADHD, ADD, PDD NOS, ODD vast. Zij studeren en werken anders dan mensen die dit niet treft en vaak ontstaat er onbegrip en onvermogen inde directe omgeving om passend met elkaar om te gaan. Vanuit deze problematiek kunnen bij mensen met autisme en gedrags- en psychiatrische problematiek gevoelens ontstaan van machteloosheid, demotivatie, onzekerheid , en depressie en hebben onvoldoende studievaardigheden en communicatieve skills en zelfvertrouwen om de situatie succesvol aan te kunnen. De omgeving (leerkracht, de ouder, collega, leidinggevende) weet ook vaak niet hoe met dergelijke problematieke om te gaan en vanuit dit onbegrip en onwetendheid ontstaan er vele fricties.
Bureau Stimulus maakt met de betrokken cirkel een handelingsplan en stimuleert alle betrokkenen van dit systeem om ieder op zijn eigen wijze een voorwaardelijke omgeving te creëren waardoor een opleiding wel gevolgd kan worden en afgemaakt wordt en iemand passend kan functioneren op zijn werk.
Het traject bestaat uit een intake met het systeem van betrokkenen, het op stellen van een handelinsgplan, psycho educatie aan betrokkenen en een 10 tal coachsessies.